Jun88 Chính Sách Bảo Mật Không Chấp Nhận Chụp Ảnh


Jun88 Chính Sách Bảo Mật Không Chấp Nhận Chụp Ảnh

Nội Dung

  1. Chính Sách
  2. Sαo Lambdaм
  3. Thống Tín Thuật Lực
  4. CĐI và Cưu KẴ
  5. Căнг Hỏa

Chính Sách

Chính sách jun 88 bảo mật không chấp nhận chụp ảnh đăng trên website hoặc các dự án của chúng tôi đến từ Vietnam. Chúng tôi rất quan tăng về sự tin tưởng và riêng tư của khách hàng và nhân viên. Tuy nhiên, ta có thể chấp nhận chụp ảnh cho mục đích huấn luyện hoặc giũng cho các yêu cầu riêng biệt.

Sαo Lambdaм

Sαo Lambdaм là một công nghệ để bảo mật website và email bằng cách gửi các yêu cầu tới hệ thống vertex của Google. Chúng tôi đang sử dụng công nghệ này để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ tốt nhất.

Thống Tín Thuật Lực

Để bảo mật tốt hơn, ta đang sử dụng các công cụ và kĩ thuật hiện đại như SSL, IP masking và hệ thống hàng đầu Antivirus để phòng chống virus, malware và trojan.

CĐI và Cưu Kẹ

Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp đang sàng lập và cải thiện hệ thống CĐI và cấp ứng về các yêu cầu phản hồi từ khách hàng. Chúng tôi luôn gân đến các phản hồi từ mọi người và trả lời sớm nhất để giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo mật.

Căng Hỏa

1. Tại sào chúng tôi không chấp nhận chụp ảnh?

Chúng tôi rất quan tăng về sự tin tưởng và riêng tư của khách hàng và nhân viên. Bằng cách không chấp nhận chụp ảnh, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật.

* Chúng tôi có thể chấp nhận chụp ảnh cho mục đích huấn luyện hoặc giũng cho các yêu cầu riêng biệt. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

2.
Đối tác có thể
circumstances under which pictures are allowed?

We may allow pictures for training purposes or for specific requests. Please contact us for more information.

* Đối tác có thể đăng ảnh liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ trên các trang web của chúng tôi. Vui lòng theo hướng dẫn của chúng tôi để đăng ảnh hợp phạm.

3. Tại sao ta sử dụng công nghệ Sαo Lambdaм?

We use Sαo Lambdaм to secure our website and emails. It helps protect your information from hackers and other malicious attacks.

4. Chúng tôi có sử dụng bảo mật SSL không?

Yes, we use SSL to encrypt all data transmitted between our website and your browser. This ensures that all information is transmitted securely.

5. Tại sao chúng tôi có yêu cầu đăng nhập để truy cập vào website của chúng tôi?

We require users to log in to ensure that only authorized individuals have access to sensitive information. This helps maintain the security and privacy of our website.

6. Chúng tôi có thể giữ lại bản ghi IP của mình không?

Yes, we do log IP addresses for security purposes. This helps us identify and prevent unauthorized access to our website.